top of page

The 2. World War Litter

Father:
Lyngkatten's Caspian

Mother:
Sivkjær's Miss Sixty

Born/Født 02-05-2010

Lyngkatten's Patton

Boy n 22

kæl/pet

Lyngkatten's Marina

Girl g 22

Kæl/pet

Lyngkatten's Odette

Girl f 09 22

Kæl/pet

Lyngkatten's Eisenhower

Boy a 22

Kæl/pet

Lyngkatten's Montgomery

Boy n 22

Kæl/Pet

Please reload

bottom of page